ДЕВ'ЯТЬ
ЖУРНАЛІВ

Всеукраїнські науково-
практичні спеціалізовані
медичні видання

Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

Загальнонаціональне спеціалізоване видання для ендокринологів

Спеціалізація: ендокринологія

Головний редактор: Наталія Борисівна Зелінська, доктор медичних наук, завідувач відділу дитячої ендокринології Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України


 

 

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Рік заснування: 2010

ISSN: 1818-1384 (Print), 2519-2582 (Online).

Фахова реєстрація у ВАК України: Наказ Міністерства освіти і науки України № 1081 від 29.09.2014 р.

Мова видання: українська, російська, англійська

 

 

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Періодичність виходу: 4 рази на рік

Тираж: річний – 4000 примірників, одного випуску – 1000 примірників

Формат: А4

Обсяг: 108–120 сторінок

Поліграфія: високоякісний офсетний друк на крейдованому папері, кольорові обкладинка та внутрішні вставки, чорно-білий текстовий блок

Наталія Борисівна Зелінська

Головний редактор, доктор медичних наук

«Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія» – це провідний український спеціалізований науково-практичний журнал, що виходить у світ із 2002 року під егідою Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України. Журнал належить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів та індексується у низці міжнародних наукометричних баз.
У виданні публікуються оригінальні статті, огляди, лекції, зарубіжні та національні стандарти (консенсуси, клінічні настанови, протоколи) із діагностики та лікування ендокринних захворювань, випадки з практики, актуальна інформація з міжнародних і вітчизняних наукових форумів.
Статті, надіслані до редакції журналу, підлягають рецензуванню.

© «ВІТ-А-ПОЛ». Всі права захищені.