ВІСІМ
ЖУРНАЛІВ

Всеукраїнські науково-
практичні спеціалізовані
медичні видання

Український журнал
дерматології, венерології, косметології

Передовий журнал українських дерматовенерологів і косметологів

Спеціалізація: дерматологія, венерологія, косметологія

Головний редактор: Степаненко Віктор Іванович, д. мед. н., проф., член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри дерматології та венерології з курсом косметології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця


 

 

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Засновники: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Українська асоціація лікарів­дерматовенерологів і косметологів, Приватне підприємство «ІНПОЛ ЛТМ»

Рік заснування: 2001

ISSN: 1727-5741 (Print), 2522-1035 (Online)

Фахова реєстрація у МОН України: Додаток 4 до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії. Категорія "Б")

Мова видання: українська, англійська

Сайт: ujdvc.com.ua

 

 

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

Періодичність виходу: 4 рази на рік

Формат: PAPER + ONLINE

Обсяг: 80–120 сторінок

Поширення: сайт ujdvc.com.ua, портал vitapol.info, адресна доставка паперової версії журналу членам Української асоціації дерматовенерологів і косметологів, також електронна версія надходить підписникам видання


Віктор Іванович Степаненко

Головний редактор, доктор медичних наук, професор

«Український журнал дерматології, венерології, косметології» став засобом формування фахової спільноти лікарів-дерматовенерологів на європейських засадах. Підсумки багаторічної роботи засвідчують, що часопис виправдав довіру дерматовенерологічної спільноти України та успішно працює над подальшим удосконаленням своєї діяльності.

© «ВІТ-А-ПОЛ». Всі права захищені.