ВІСІМ
ЖУРНАЛІВ

Всеукраїнські науково-
практичні спеціалізовані
медичні видання

Український неврологічний журнал

Загальнонаціональний неврологічний часопис

Спеціалізація: неврологія

Головний редактор: Володимир Степанович Мельник, доктор медичних наук, професор, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця


 

 

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Засновники: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Приватне підприємство «ІНПОЛ ЛТМ»

Рік заснування: 2006

ISSN: 1998-4235 (Print), 2522-1183 (Online)

Фахова реєстрація у МОН України: Наказ МОН України від 17.03.2020 № 409 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії. Категорія "Б")

Мова видання: українська, англійська

Сайт: ukrneuroj.com.ua

 

 

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

Періодичність виходу: 4 рази на рік

Формат: PAPER + ONLINE

Обсяг: 80–120 сторінок

Поширення: сайт ukrneuroj.com.ua, портал vitapol.info, адресна доставка паперової версії науковцям, провідним спеціалістам у сфері неврології та нейрохірургії, науковим, освітнім клінічним закладам системи охорони здоров'я, медичним бібліотекам, також електронна версія надходить підписникам видання


Володимир Степанович Мельник

Головний редактор, доктор медичних наук, професор

За роки існування журнал став місцем дискусій, обміну досвідом, подання власних спостережень і розробок.
Сьогодні він – неврологічний альманах, що поєднав різні аспекти неврології та невропатології: фундаментальні експериментальні дослідження в галузі нейронаук, висвітлення перспективних напрямків діагностики та лікування неврологічних захворювань, лекції з різних проблем неврології, описання клінічних спостережень.

© «ВІТ-А-ПОЛ». Всі права захищені.