ДЕВ'ЯТЬ
ЖУРНАЛІВ

Всеукраїнські науково-
практичні спеціалізовані
медичні видання

Український неврологічний журнал

Загальнонаціональний неврологічний часопис

Спеціалізація: неврологія

Головний редактор: Володимир Степанович Мельник, доктор медичних наук, професор, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця


 

 

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Рік заснування: 2006

ISSN: 1998-4235 (Print), 2522-1183 (Online)

Фахова реєстрація у МОН України: Наказ МОН України від 17.03.2020 № 409 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії. Категорія "Б")

Мова видання: українська, англійська

 

 

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Періодичність виходу: 4 рази на рік

Тираж: річний – 4000 примірників, одного випуску – 1000 примірників

Формат: А4

Обсяг: 120–136 сторінок

Поліграфія: високоякісний офсетний друк на крейдованому папері, кольорові обкладинка та внутрішні вставки, чорно-білий текстовий блок

Володимир Степанович Мельник

Головний редактор, доктор медичних наук, професор

За роки існування журнал став місцем дискусій, обміну досвідом, подання власних спостережень і розробок.
Сьогодні він – неврологічний альманах, що поєднав різні аспекти неврології та невропатології: фундаментальні експериментальні дослідження в галузі нейронаук, висвітлення перспективних напрямків діагностики та лікування неврологічних захворювань, лекції з різних проблем неврології, описання клінічних спостережень.

© «ВІТ-А-ПОЛ». Всі права захищені.