ДЕВ'ЯТЬ
ЖУРНАЛІВ

Всеукраїнські науково-
практичні спеціалізовані
медичні видання

Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція

Всеукраїнський науково-практичний журнал для фтизіатрів, пульмонологів, терапевтів, інфекціоністів і торакальних хірургів

Спеціалізація: фтизіатрія, пульмонологія, інфектологія

Головний редактор: Василь Іванович Петренко, доктор медичних наук, професор, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця


 

 

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Рік заснування: 2010

ISSN: 2220-5071 (Print), 2522-1094 (Online)

Фахова реєстрація у МОН України: Наказ МОН України від 17.03.2020 № 409 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії. Категорія "Б")

Мова видання: українська, англійська

 

 

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Періодичність виходу: 4 рази на рік

Тираж: річний – 5600 примірників, одного випуску – 1400 примірників

Формат: А4

Обсяг: 120–136 сторінок

Поліграфія: високоякісний офсетний друк на крейдованому папері, кольорові обкладинка та внутрішні вставки, чорно-білий текстовий блок

Василь Іванович Петренко

Головний редактор, доктор медичних наук, професор

Без достовірної інформаційної підтримки неможливо якісно надавати медичну допомогу. Тому практичним лікарям украй необхідна виважена об'єктивна інформація, яка ґрунтується на засадах доказової медицини.

© «ВІТ-А-ПОЛ». Всі права захищені.