ДЕВ'ЯТЬ
ЖУРНАЛІВ

Всеукраїнські науково-
практичні спеціалізовані
медичні видання

Український журнал дитячої ендокринології

Загальнонаціональне спеціалізоване видання для ендокринологів, педіатрів, сімейних лікарів

Спеціалізація: дитяча ендокринологія

Головний редактор: Наталія Борисівна Зелінська, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу дитячої ендокринології Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, президент Асоціації дитячих ендокринологів України


 

 

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Рік заснування: 2010

ISSN: 2304-005X (Print), 2523-4277 (Online)

Фахова реєстрація у МОН України: Додаток 4 до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії. Категорія "Б")

Мова видання: українська, англійська

 

 

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Періодичність виходу: 4 рази на рік

Тираж: річний – 2000 примірників, одного випуску – 500 примірників

Формат: А4

Обсяг: 108–120 сторінок

Поліграфія: високоякісний офсетний друк на крейдованому папері, кольорові обкладинка та внутрішні вставки, чорно-білий текстовий блок

Наталія Борисівна Зелінська

Головний редактор, доктор медичних наук, професор

В «Українському журналі дитячої ендокринології» публікуються найновіші міжнародні консенсуси й рекомендації, оригінальні дослідження та випадки з лікарської практики, що надає фахівцям можливості для професійного спілкування, простір для наукових дискусій та практичного досвіду.

© «ВІТ-А-ПОЛ». Всі права захищені.