ВІСІМ
ЖУРНАЛІВ

Всеукраїнські науково-
практичні спеціалізовані
медичні видання

Сучасна гастроентерологія

Найвідоміший національний гастроентерологічний часопис

Спеціалізація: гастроентерологія

Головний редактор: Галина Дмитрівна Фадєєнко, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, директор Державної установи «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої Національної академії медичних наук України»


 

 

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Рік заснування: 2000

ISSN: 1727-5725 (Print), ISSN 2521-649X (Online)

Фахова реєстрація у МОН України: Додаток 5 до наказу Міністерства освіти і науки України 24.09.2020 № 1188 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії. Категорія "Б")

Мова видання: українська, англійська

 

 

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Періодичність виходу: 6 разів на рік

Тираж: річний – 12000 примірників, одного випуску – 2000 примірників

Формат: А4

Обсяг: 120–136 сторінок

Поліграфія: високоякісний офсетний друк на крейдованому папері, кольорові обкладинка та внутрішні вставки, чорно-білий текстовий блок

Галина Дмитрівна Фадєєнко

Головний редактор, доктор медичних наук, професор

Науково-практичний спеціалізований журнал «Сучасна гастроентерологія» належить до найбільш авторитетних наукових медичних видань України. Журнал висвітлює новітні досягнення експериментально–теоретичного і практичного напрямів. На його сторінках знаходить відображення усе різноманіття наукових поглядів провідних вітчизняних і зарубіжних вчених з актуальних проблем сучасної гастроентерології; ефективності нових лікарських засобів, методів профілактики, діагностики і лікування гастроентерологічних хворих.

© «ВІТ-А-ПОЛ». Всі права захищені.