ВІСІМ
ЖУРНАЛІВ

Всеукраїнські науково-
практичні спеціалізовані
медичні видання

Український терапевтичний журнал

Класичне видання українських терапевтів

Спеціалізація: терапія

Головний редактор: Галина Дмитрівна Фадєєнко, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, директор Державної установи «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої Національної академії медичних наук України»


 

 

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Рік заснування: 1998

ISSN: 1605-7295 (Print), 2522-1175 (Online)

Фахова реєстрація у МОН України: Додаток 5 до наказу Міністерства освіти і науки України 24.09.2020 № 1188 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії. Категорія "Б")

Мова видання: українська, англійська

 

 

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Періодичність виходу: 4 рази на рік

Тираж: річний – 4000 примірників, одного випуску – 1000 примірників

Формат: А4

Обсяг: 120–136 сторінок

Поліграфія: високоякісний офсетний друк на крейдованому папері, кольорові обкладинка та внутрішні вставки, чорно-білий текстовий блок

Галина Дмитрівна Фадєєнко

Головний редактор, доктор медичних наук, професор

Перший номер «Українського терапевтичного журналу» вийшов у світ 1999 року. Особливістю журналу є практична спрямованість більшості публікованих матеріалів, обговорення на його сторінках актуальних проблем сучасної терапії, ефективності нових лікарських засобів, методів профілактики, діагностики і лікування терапевтичних хворих. «Український терапевтичний журнал» на сьогодні є одним з провідних професійних науково-практичних видань у країні.

© «ВІТ-А-ПОЛ». Всі права захищені.