ВІСІМ
ЖУРНАЛІВ

Всеукраїнські науково-
практичні спеціалізовані
медичні видання

Серце і судини

Авторитетний журнал кардіологів та серцево-судинних хірургів України

Спеціалізація: кардіологія, серцево-судинна хірургія

Головний редактор: Катерина Миколаївна Амосова, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор

Шеф-редактор: Володимир Григорович Мішалов, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України


 

 

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Рік заснування: 2003

ISSN: 1727-5717 (Print), 2521-6910 (Online)

Мова видання: українська, російська, англійська

 

 

Катерина Миколаївна Амосова

Головний редактор, доктор медичних наук, професор

До гостроактуальних тем медицини й охорони здоров'я належить збільшення відстані між досягненнями теоретичної науки та їх упровадженням у медичну практику, і один з аспектів цієї проблеми – недостатня інформованість лікарів. Тому наш журнал знайомить медичних працівників із новітніми досягненнями зарубіжних і вітчизняних фахівців у галузі кардіології, кардіохірургії, ангіології.

Володимир Григорович Мішалов

Шеф-редактор, доктор медичних наук, професор

Журнал орієнтований на лікаря-практика та його потреби. Ми надаємо перевагу клінічній доказовій базі, алгоритмам діагностики, лікування і профілактики, подаємо максимальну кількість корисного ілюстративного матеріалу.

© «ВІТ-А-ПОЛ». Всі права захищені.